Collette's Media Fun - The Intruder

personlig assistans stockholm

Att finna god personlig assistans i stockholm borde vara en enkel match. Det finns ju så många människor i vår huvudstad och därför borde man snabbt kunna hitta några riktigt bra assistenter. De flesta behöver ju några stycken assistenter och det är viktigt att man har god personlig kontakt och att kommunikationen verkligen fungerar. Att vara personlig assistent innebär att man ska kunna arbeta väldigt nära sin brukare och dennes familj, och samtidigt upprätthålla ett gott professionellt föhållande i alla lägen. Dessutom är det fysiskt och psykiskt krävande.