Collette's Media Fun - The Intruder

Naturligt och varmt

Det var någon som sade att ved är som lagrad solenergi. På något sätt stämmer det här. När man eldar ved eller annan bioenergi känns värmen nästan som solen strålar som kommer tillbaka och ger sin glans i ansiktet. Men bioenergi är så mycket mer än bara det. Idag kan många hushåll till 100% använda sig av bioenergi för deras uppvärmning. Det som är viktigt att tänka på i den här frågan är att man ser till att välja en typ av energi som man vet är ren, men också har den bästa kvaliteten. Det är stor skillnad på ved och ved.