Collette's Media Fun - The Intruder

Legolek!

Hela golvet var täckt av legobitar! I alla fall kändes det så när man skulle försöka ta sig fram. Orsaken till det hela var mitt barnbarns förtjusta lek i just Lego. Och om jag ska erkänna det så var jag minst lika road själv. Det var otroligt vad man kunde bygga med dessa klossar. Och numera fanns det ju mycket specialbitar som inte fanns när jag själv var liten. Men just själva legobitarna hade funnits så länge jag kunde minnas. En leksak som aldrig blev omodern. Dessutom stimulerade den fantasin!