Collette's Media Fun - The Intruder

Använd rätt isoleringsmaterial

När man bygger välisolerade och täta byggnader ökar risken för fuktskador. Särksilt om man bygger med oorgansika isoleringsmaterial och plastar in dom i väggen. Man kan istället använda sig av välisolerade diffusionsöppna konstruktioner som ändå inte ger sämre lufttäthet. I dagens läge när vi måste tänka på klimatförändringen coh göra klimatsmarta lösningar. Många firmor har börjat tänka på det när de fuktisolerar. Vi tänker fråga vår firma från Danderyd om de har börjat med detta.